Bestämmelser för serietävling i fält och precision

Deltagare:

Skyttar tillhörande förening inom Kronobergs läns pistolskyttekrets.

Vapen:

Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända och skall genomgås av
kontroll innan tävlingens start av vapenkontrollant med licens.

Regler:

Regler enlighet med Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser och de
regler som inte finns med i Kronobergs pistolskyttekrets bestämmelser för serietävling
hänvisas till SHB (SPSF:s gällande Skjuthandbok).

Kommandoord:                                                                                                                                             
Kommandoorden för alla grenar är reglementerade och skall användas via alla starter.  Samma kommandoord skall användas under hela tävlingen.

Inbjudan:

Utsändes av arrangerande klubb 3 – 4 veckor före tävlingen till
kretsordföranden, kretssekreteraren,
info@kronobergspistol.se och till alla klubbarna i kretsen via E-post.

Adress och
telefonnummer. Samlingsplats med eventuell vägvisning.

Klassindelningar
och vapengrupper.

Om föranmälan eller anmälan på plats.

Anmälan på plats 09.00-10.00 tävlingsdagen.

Om knästående eller liggande skjutställning
förekommer.

Om mål som ej finns i SHB skall användas vid
fältskjutning.

Om servering finnes.

Utförande:

Banskjutning utföres
mot precisionstavla med 7 precisionsserier enligt bestämmelserna för
pistolskyttemärket. Varje serie om vardera 5 skott har en skjuttid av 5 minuter.

Öppen C, Dam C, Jun C, Vet-Y C och Vet-Ä
C. Föregås med en provserie med 5 skott 5 minuter.

Innan provserien skall en förberedelsetid på 3 minuter föregås för uppackning, provrikta och
tomklicka. 

Skjutställning: stående utan stödhand
undantag Vet-Ä får använda stödhand.

I A och B stående utan stödhand
undantaget skytt som under året fyller 70år får använda stödhand.

Även vapengrupperna A och B i
klasserna 2 och 3 kan bjudas in dock ej som serietävling.

Särskiljning:

1. Antalet X

2. Högsta poängtalet i sista
serien, därefter näst sista serien o.s.v.

3. Största antalet X därefter, 10:
or därefter 9: or o.s.v. i sista serien, därefter motsvarande i näst sista
serien o.s.v.

Fältskjutning. Skall
arrangeras som Poängfältskjutning eller Fältskjutning.

Antal skott
skall vara minst 48 fördelade på 8 skjutstationer om vardera 6 skott. 

Öppen C, Dam
C, Jun C, Vet-Y C och Vet-Ä C.

Även vapengrupperna A, B och R i
klasserna 2 och 3 kan bjudas in dock ej som serietävling.

Vet-Ä får använda stödhand på alla
stationer och i A och B
skytt som under året fyller 70år.

Minst 2st. poängmål i banan för
särskiljning.

Särskiljning:

1. Högsta antal poäng i ringad
figur, d.v.s. i särskilt angivet poängmål för särskiljning

2. Högsta antal poäng (träff +
träffade figurer) på sista, näst sista stationen o.s.v.

 

 

Resultatlistan:

Skall färdigställas tävlingsdagen med redovisade standardmedaljer. Kontrolleras av
kretssekreteraren innan den skickas till kretsordförande, samtliga klubbar och info@kronobergspistol.se

Priser:

Seriebanskjutning: Individuellt
räknas 3 av 4 tävlingar i banskjutning per år. Särskiljning samma som för
vandringsprisen. Segraren i varje klass erhåller kretsens tennbägare. Inget
krav på deltagarantal. Dock måste skytt för att få priset ha deltagit i minst 3
av 4 tävlingar.

Vandringspris:
Individuellt finns 1 vandringspris i seriefält- och 1 vandringspris i seriebanskjutning.
För att erövra prisen för alltid fordras 3 inteckningar oavsett följd.

I banskjutningen räknas totalt antal poäng (3 bästa av 4
tävlingar). Särskiljning högsta individuella resultat, näst högsta osv.

I
fältskjutningen räknas poäng. 15 till segraren, 14 till 2:an o. s. v. ner till
1 p. Vid lika träffantal och träffade figurer delas poängen. Mest poäng under
året får en inteckning

Antal tävlingar: 

4 fältskjutningar/år. 4 banskjutningar/år fördelat på
kretsens klubbar.

Startavgifter:
Individuellt: 100:- per skytt.
Juniorer: 50:- per skytt.