Markaryds sportskytteklubb inbjuder till
Kretsban 2 C och KretsM Precision B, söndagen den 14 juni. Tävlingen utförs under förutsättning att läget med pandemin inte förvärras. Var beredd att det kan bli inställt med kort varsel. Välkomna!