Det kommer av allt att döma att, från och med 1 juni 2021, bli tillåtet att delta i och att arrangera tävlingar på alla nivåer (riks- nationell- landsdels- krets- och förenings-) utomhus (inklusive från skjuthall) för maximalt 150 personer. Detta under förutsättning att Folkhälsomyndighetens anvisningar i övrigt följs. Dock kan regionala inskränkningar komma att beslutas av myndigheterna.

Förbundet återkommer med ytterligare detaljer så snart dessa blir kända.

www.pistolskytteforbundet.se