Bestämmelser för kretsmästerskap och serietävlan i fält och precision är uppdaterade.